grbBroj: 02-05-1249-1/15                

Grude, 9. listopada 2015. godine

Sukladno članku 5. Odluke o izborima za članove vijeća Mjesnih zajednica općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 3/14) Općinski načelnik donosi sljedeću

O D L U K U

o dodjeli mandata vijećnicima u Vijećima Mjesnih zajednica općine Grude

 

Članak 1.

Sukladno Izvješću o rezultatima glasovanja za članove Vijeća Mjesnih Zajednica općine Grude, Općinskog izbornog povjerenstva broj: 01-05-1248/15 od 06.10.2015. godine, raspodjeljuju se mandati za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Grude kako slijedi:

1. Mjesna zajednice Grude         

                                                         

1. Lista HDZ BIH

 

1. Roko Andrijanić,

2. Zdenko Miloš,

3. Petar Miloš,

4. Željko Ćorluka,

5. Ivica Ćorluka,

6. Tomislav Marić,

7. Dario Ević,

8. Dinko Pešorda,

9. Vladimir Zucić,

10. Željko Palac,

11. Josip Ćorluka,

12. Svemirko Mikulić,

13. Rafael Mikulić,

14. Jerko Tolić,

15. Ivan Čale.

.

2. Mjesna zajednica Drinovci    

  

1. Lista HDZ BIH

 

1. Srećko Grubišić,

2. Stjepan Majić,

3. Vlado Marinović,

4. Ivica Majić,

5. Marela Majić,

6. Josip Glavaš,

7. Dragiša Šimić,

8. Nikolina Grubišić,

9. Smiljan Glavaš,

10. Frano Pandžić,

11. Jure Pandžić,

12. Dražen Vrdoljak,

13. Ivica Alerić,

14. Mate Vrdoljak,

 

2. Lista nezavisni kandidata Nikola Šimić

15. Nikola Šimić.

.

3. Mjesna zajednica Ružići  

 

1. Lista HDZ BIH

 

1. Slavo Logara,

2. Ivan Žulj,

3. Danijel Žulj,

4. Stipe Nikić,

5. Ivica Nikić,

6. Marija Vranješ,

7. Ivica Iličić,

8. Emil Jurčić,

9. Ante Jurčić,

10. Stipe Pralas,

11. Damir Mikulić,

12. Marinko Marijanović,

13. Mladen Brzica,

14. Miodrag Jurčić,

15. Melita Pezer.

.

4. Mjesna zajednica Sovići – Gornji    

 

1. Lista HDZ BIH

 

1. Zoran Vlašić,

2. Rajko Grizelj,

3. Mario Misir,

4. Silvio Bogut,

5. Andrija Grizelj,

6. Mile Bazina,

7. Ivan Jasak,

8. Marija Bazina,

9. Ante Milićević,

10. Vinko Soldo,

 

2. Lista HDZ 1990

11. Veselko Biško,

12. Ivan Miličević,

13. Jure Grizelj,

                                        

5. Mjesna zajednica Cerov Dolac-Pogana Vlaka

 

1. Lista HDZ BIH            

                                 

1. Mate Bandić,

2. Dinko Tomić,

3. Nenad Bandić,

4. Milenko Pezer,

5. Ljubo Macan,

6. Dubravko Tomić,

7. Mate Brzica,

8. Mario Tomić,

9. Zoran Brzica,

 

6. Mjesna zajednica Grude-Zapad

 

1. Lista HDZ BIH    

 

1. Antonio Barić,

2. Ante Barić,

3. Frano Barić,

4. Jerko Barić,

5. Maja Šimić,

6. Tomislav Zorić,

7. Franka Zorić,

8. Stjepan Zorić,

9. Dalibor Zorić,

10. Ljubo Zorić,

11. Zvonko Filipović,

12. Vjekoslav Filipović,

13. Ivana Tolić,

14. Josip Brnadić,

15. Gordan Miloš.

                                    

7. Mjesna zajednica Dragićina  

 

1. Lista HDZ BIH        

 

1. Jure Bandić,

2. Ivica Palac,

3. Boris Biloš,.

4. Ljubo Katura,

5. Tonije Palac,

6. Ljiljanko Palac,

7. Boro Bošnjak,

8. Nevenko Bandić,

9. Dragan Palac,

10. Mladen Leko,

11. Mario Bandić,

12. Jerko Biloš,

13. Rosan Šimić,

14. Srećko Šimić,

15.Vladimir Šimić.

                    

8. Mjesna zajednica Višnjica-Medovići

 

1. Lista HDZ BIH      

 

1.Gento Čolak,

2. Slavko Alpeza,

3. Marko Palac,

4. Ante Vukoja,

5. Stanko Vukoja,

6. Josip Zadro,

7. Miro Palac,

8. Ivan Zadro,

9. Miro Bošnjak,

 

9. Mjesna zajednica Puteševica-Jabuka

 

1. Lista HDZ BIH

 

1. Boro Vranješ,

2. Marija Vranješ ,

3. Damir Vranješ,

4. Krešimir Vranješ,

5. Siniša Vranješ,

6. Ivica Vranješ.

.

10. Mjesna zajednica Ledinac-Podledinac

 

1. Lista HDZ BIH

 

1. Stanko Vukoja,

2. Toni Knezović,

3. Željko Leko,

4. Eugen Brzica,

5. Dražen Vukoja,

6. Željko Leko,

7. Zdenko Alpeza,

8. Ivan Alpeza,

9. Ante Tica.

 

11. Mjesna zajednica Pocrte

 

1. Lista HDZ BIH

 

1. Ivica Širić ,

2. Marko Zadro,

3. Miljenko Ivanković,

4. Josip Šimunović,

5. Ante Šimunović,

6. Ivan Spajić,

7. Ivan Spajić,

8. Tomislav Marić,

9. Petar Spajić,

10. Josip Spajić,

11. Branko Marić,

12. Mario Marić,

13. Hrvoje Marić,

14. Igor Spajić,

 

2. Lista HDZ 1990

15. Zvonimir Spajić.

.

12. Mjesna zajednica Borajna

 

1. Lista HDZ BIH

 

1. Maja Marijanović,

2. Dražena Marijanović,

3. Marija Iličić,

4. Mira Iličić,

5. Milan Mikulić,

6. Josip Mikulić,

7. Željka Pralas.

 

13. Mjesna zajednica Gorica

 

1. Lista HDZ BIH

 

1. Tomislav Paradžik,

2. Krešo Galić,

3. Zoran Polunić,

4. Marinko Sosa,

5. Ante Paradžik,

6. Ante Galić,

 

2. Lista HDZ 1990

7. Blaž Bušić,

8. Mario Kapural,

9. Tomislav Bušić,

10. Ivan Bušić ,

11. Ivan Juroš.

 

14. Mjesna zajednica Sovići-Donji

 

1. Lista HDZ BIH

 

1. Ante Pejić,

2. Zvonko Pejić,

3. Danijel Boban,

4. Ivana Prlić,

5. Marko Boban,

6. Dario Šimić,

7. Stjepan Boban,

8. Jure Benović,

9. Marinko Prlić,

10. Agneza Vlašić,

11. Bruno Prlić,

12. Jure Pejić,

 

1. Lista HDZ 1990

13. Ante Grubišić.

 

15. Mjesna zajednica Tihaljina  

.

1. Lista HDZ BIH

 

1. Mario Kordić,

2. Mate Milas,

3. Dubravko Primorac,

4. Vinko Tomas,

5. Berislav Mijatović,

6. Margita Kolak,

7. Veljko Perić,

8. Zdenko Primorac,

9. Stipe Leko,

10. Jure Tomas,

11. Ilija Milas ,

12. Ljubo Bukić,

13. Anita Kolak,

14. Perica Kordić,

15. Jerko Lukenda.

 

Članak 2.

U slučaju prestanka mandata sukladno odredbama članka 86. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), mandat se dodjeljuje idućem kandidatu s iste liste, prema redoslijedu ovjerenom od strane OIP-a na listi političkog subjekta.

Članka 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku općine Grude.

                                                              

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj