Bosna i Hercegovina

Županija Zapadnohercegovačka

OPĆINA GRUDE

-Općinsko izborno povjerenstvo

 

 

Datum: 14.rujna 2015.godine

Povodom održavanja izbora za Vijeća Mjesnih zajednica u općini Grude koji će se održati 4.listopada 2015.godine u vremenu od 08,00-16,00 sati, Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje slijedeći

P  O  P  I  S

MJESNIH ZAJEDNICA I BIRAČKIH MJESTA U OPĆINI GRUDE

    za izbore Vijeća Mjesnih zajednica općine Grude,

-MJESNIH PODRUČJA koja ulaze u sastav Vijeća Mjesnih zajednica i broj   

     članova koja se biraju za MZ , odnosno mjesno područje.

 

Red. br.  

 

 

Mjesna zajednica/

Biračko mjesto   

Broj članova

Vijeća MZ

Broj članova mjesnog područja  koji ulazi u sastav Vijeća mjesne zajednice

 

1.

 

 

Grude/

Srednja škola

 

15 (petnaest)

2 člana Otok, 2 člana Boboška,  2 člana Krištelica, 2 člana Cere, 2 člana Pešija, 5 članova  Grude Centar.

 

2.

 

 

Drinovci/

Osnovna škola

 

15 (petnaest)

2 člana Središte, 1 član Bovani i Graovište, 2 člana Drinovačko Brdo, 1 član Čuline i Kundidi, 1 član Kamenice, Ratac, Gradina, 1 član Visoka i Nova Mahala, 1 član Dubrava-Majići, 1 član Dubrava-Leventići, 1 član Blaževići i Kongora, 1 član Metiljavac-Nuići, 1 član Draga, 2 člana Ploca, Sebišina i Peć-Mlini.

 

3.

 

 

Ružići/

Područna škola

 

15 (petnaest)

3 člana Donja Mahala, 2 člana Seline, 5 članova Žlibina, 2 člana Gornja Mahala, 3 člana Police.

 

4.

 

 

Sovići Gornji/

Zadružni dom

 

13 (trinaest)

3 člana Grizelji, 3 člana  Podkrstina, 3 člana Boguti, 3 člana Lukovac, 1 član Dubrava.

 

5.

 

Cerov Dolac-

Pogana Vlaka/

Područna škola

 

 

15 (petnaest)

2 člana Gornje Brzice, 2 člana Tomići, 2 člana Macani, 2 člana Dračeva Glavica-Brzice, 2 člana Kupinjača, 3 člana Bandića Brig-Leke,  2 člana Tolićevina.

 

6.

 

 

Grude Zapad/

Područna škola

 

15 (petnaest)

5 članova Grudsko Vrilo, 5 članova Vrućice, 5 članova Alagovac.

 

7.

 

 

 

Dragićina/

Područna škola

 

15 (petnaest)

 

11 članova Dragićina, 2 člana Dubrava,  

 2 člana Zagomila.

 

8.

 

 

Višnjica-Medovići/

Dom Medovići

 

9 (devet)

 

5 članova Višnjica, 4 člana Medovići.

 

9.

 

Puteševica-Jabuka/

Trgovina Puteševica

 

7 (sedam)

 

5 članova Puteševica, 2 člana Jabuka.

 

10.

 

 

Ledinac-Podledinac/

Područna škola

 

9 (devet)

1 član Pavići-Podledinac, 1 član Podledinac, 1član Alpeze Donje, 1 član Alpeze Gornje,  1 član Čolaci, 1 član Vukoje Gornje, 1 član  Vukoje Donje-Biladići, 1 član Zadre i Leke-Salamunovići, 1 član Tice-Alpeze.

 

11.

 

 

Pocrte/

Srednja škola

 

15 (petnaest)

6 članova Pocrte-Gorrnje Pocrte, 5 članova Strmac-Visoka Glavica-Krčevina, 2 člana Jamine, 2 člana Šiljevina.

 

12.

 

 

 

Borajna/

Područna škola

 

9 (devet)

4 člana Šimići-Pralasi, 1 član Prokos, 1 član Grganovići, 1 član Marijanovići, 1 član Tabakovići, 1 član Braćići.

 

13.

 

 

Gorica/

Područna škola

 

11 (jedanaest)

5 članova Stubli, 1 član Brig, 1 član Donja Mala, 1 član Ćukovača-Pit, 1 član Jurinovac, 1 član Grabarje, 1 član Galići.

 

14.

 

 

Sovići Donji/

Osnovna škola

 

13 (trinaest)

2 člana Vlašići, 3 člana Bobanova Draga, 3 člana Prlići, 1 član Pejići, 1 član Crnogorci, 1 član Šimići, 1 član Pejića Draga, 1 član Bošnjaci. 

 

15.

 

 

Tihaljina/

Osnovna škola

 

15 (petnaest)

2 člana Podgradina, 2 člana Nezdravica,1 član Podzelenikovac, 1 član Perići-Kolaci, 1 član Zaside, 1 član Bijakuša, 1 član Kordići-Rašići, 1 član Čepe-Jakšenica, 1 član Mlinarevići-Leke, 1 član Lukende-Polje, 1 član Ančići-Milasi-Jamuština, 1 član Brdo, 1 član Grad Zidine.

                                                                                                                                                       Predsjednik,

                                                                                                                                                  Ante Kolobarić v.r.