Povodom raspisanih izbora za Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude koji će se održati na dan 4.listopada 2015. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Grude poziva političke subjekte da podnesu prijavu za ovjeru za sudjelovanje na izborima. Potrebni Obrasci nalaze se u Prilogu Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata, liste nezavisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude (Službeni glasnik Općine Grude broj 3/14), a koji je objavljen na službenim internetskim stanicama Općine Grude.

Krajnji rok za podnošenje prijava za ovjeru OIP-u je najkasnije 30 dana prije dana izbora do 14,00 sati, odnosno 4.rujna 2015.godine (petak).

Prijave se podnose u prostorima Općine Grude, a kontakt osobe su Mladenko Barić i Draženka Braćić, telefon broj 660-915.

OIP GRUDE