Povodom raspisanih izbora za članove Vijeća Mjesnih zajednica općine Grude koji će se održati 4.listopada 2015.godine, pozivaju se politički subjekti da Općinskom izbornom povjerenstvu podnesu odgovarajuće prijave, a sve u skladu sa donijetim propisima koji su objavljeni u Službenom glasniku općine Grude broj: 3/14 i  4/15.

Kontakt osobe članovi OIP-a, Mladenko Barić i Draženka Braćić , telefon broj 660-915.

OIP Grude