Zbog velike potrošnje i ekstremno visokih temperatura  koje su dovelo do toga da naselja koja se nalaze na rubnim dijelovima vodovodne mreže nemaju vode u dužem razdoblju, kao i da pojedina naselja imaju otežanu opskrbu vodom, J.P. Komunalno d.o.o. Grude uvodi redukciju u vodovodnoj mreži prema sljedećem planu redukcije:

 

 

 

I. Dan:

Zatvoreni sljedeći dijelovi: Dragićina, Gornje Brzice (iza prepumpne stanice), Višnjica, Ledinac, Podledinac, Medovići.

Vodu dobivaju: Marića Strana, Cerov Dolac, Borajna, Vlake, Dubrava, Pezeri, Stočić, Gaj.

II. Dan:

Vodu dobivaju: Dragićina, Gornje Brzice (iza prepumpne stanice), Višnjica, Ledinac, Podledinac, Medovići.

Navedene redukcije će se provoditi u intervalima od 24 sata, s početkom i završetkom u 12,00 sati svakog dana, uz izuzetak nedjelje kada se redukcije neće provoditi.

Navedeni sustav redukcija ostaje na snazi do stabilizacije snabdijevanja vodom.

Mole se korisnici vodoopskrbnog sustava općine Grude da racionalno koriste vodu samo za svoje potrebe, tj. za piće i osobnu higijenu.

Voda iz vodoopskrbnog sustava nije namijenjena za zalijevanje vrtova, okućnica, njiva i ostalu neracionalnu upotrebu.

Analizom potrošnje vodu u vodoopskrbnom sustavu i načina korištenja vidljivo je da postoje i slučajevi potrošnje vode preko neregistriranih priključaka, što može biti jedan od uzroka poremećaja u vodoopskrbi. Sve one koji vodu koriste preko neregistriranih priključaka upozorava se da to više ne rade, te da se odmah jave u J.P. Komunalno radi reguliranja statusa priključka, jer će u suprotnom biti primijenjene mjere propisane Odlukom o komunalnom redu i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Na taj način će se doprinijeti urednoj vodoopskrbi stanovništva na cijelom području općine Grude.                                                                                       

                                                                                    J.P. Komunalno d.o.o. Grude

Izvor: komunalno-grude.ba