grbTemeljem članka 42. stavak 3. alineja 4. Statuta Općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 1/08, 2/13 i 3/15), članka 5. stavak 3. Odluke o dodjeli materijalnih potpora studentima (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 2/13) i liste koju je utvrdilo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Općinski načelnik  d o n o s i

 O D L U K U

o dodjeli materijalnih potpora u akademskoj
2014./2015. godini
 
Članak 1.

Za akademsku 2014./2015. godinu dodjeljuje se 50 (pedeset) materijalnih potpora studentima slabijeg imovnog stanja s područja općine Grude kako slijedi:

Ime i prezime
Ime
roditelja
Mjesto Fakultet Godina
studija
Materijalna potpora
odobrena po osnovu
ANA MARIĆ IVAN GRUDE TEKSTILNA TEHNOLOGIJA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
KARLA BRZICA BORISLAV RUŽIĆI SANITARNI INŽENJER 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
ZVONIMIR JURČIĆ MARKO GRUDE AGRONOMIJA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
BRIGITA ŠILIĆ GABRIJEL GRUDE GLAZBENA UMJETNOST 1 UČENICA GENERACIJE
ANDREA MARIĆ DOMINIK GRUDE ODNOSI S JAVNOŠĆU 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
INES NUIĆ MARIO DRINOVCI MEDICINSKA SESTRA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
ANTONELA MARIĆ ANTE GRUDE INFORMATIKA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
TOMISLAV PEZER KRIŽAN CEROV DOLAC INFORMATIKA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
BOŽANA ĆORLUKA VJERKO GRUDE DENTALNA MEDICINA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
LUKA PEJIĆ IVICA RUŽIĆI ELEKTROTEHNIKA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MATEA MARIĆ SLOBODAN RUŽIĆI PSIHOLOGIJA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
IVANA BANDIĆ RADOSLAV DRAGIĆINA ZAŠTITA OKOLIŠA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
STIPE BRZICA RADOSLAV GRUDE FIZIČKA KULTURA 1 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
DANIJEL ZADRO BORISLAV DRAGIĆINA GRAĐEVINA 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
JURE MILOŠ JOZO GRUDE POVIJEST 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
IVAN RAŠIĆ DRAŽENKO TIHALJINA GRAĐEVINA 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
ANTONIJA PANDŽIĆ ZDRAVKO DRINOVCI EKONOMIJA 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
JOSIPA CRNOGORAC NEVENKO GRUDE SOCIJALNI RAD 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
PATRICIJA ČEPO RENATO TIHALJINA
ENGLESKI JEZIK I
INFORMATIKA
2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MATEJ BANDIĆ BORO DRAGIĆINA POLITOLOGIJA 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MATEJ MAJSTOROVIĆ IVAN DRINOVCI RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
KATARINA BOBAN ANTE SOVIĆI POLITOLOGIJA 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
VESELKO PERIĆ MIRO TIHALJINA GRAĐEVINA 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
ANĐELINA MIKULIĆ MIRJANA DRAGIĆINA PREDŠKOLSKI ODGOJ 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
JELENA PALAC ANTE DRAGIĆINA PEDAGOGIJA 2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
TEA ŠIMIĆ JERKO

GRUDSKO

VRILO

NJEMAČKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
2 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
DANIJELA BARIĆ NEDILJKO GRUDE INŽENJER RAČUNARSTVA 2 DIJETE POGINULOG BRANITELJA
DARKO ČULINA JERKO GRUDE TURIZAM I ZAŠ. OKOLIŠA 3 DIJETE BEZ OBA RODITELJA
KRISTIJAN AKMADŽIĆ LJUBO D.BRDO POLITOLOGIJA 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MARIJANA ŠIMIĆ JOZO DRAGIĆINA RAZREDNA NASTAVA 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MARIANA ČEPO ZVONKO TIHALJINA MATEMATIKA 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MILE MAJSTOROVIĆ BRANKO DRINOVCI STROJARSTVO 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
KATARINA BANDIĆ BLAGICA DRAGIĆINA AGRONOMIJA 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
KATARINA BANDIĆ ANĐELKO DUBRAVA TURIZAM I ZAŠ. OKOLIŠA 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MARIJANA PALAC JOZO VIŠNJICA PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MARIJA ŠIMIĆ ZDRAVKO DRAGIĆINA PREDŠKOLSKI ODGOJ 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MAJA BUŠIĆ ŽELJKO GRUDE PROMET 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
IVANA PRLIĆ MATE SOVIĆI POLITOLOGIJA 3 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
IVAN GALIĆ MIRKO GORICA MUZIČKA AKADEMIJA 3 PROSJEK OCJENA VEĆI OD 4,5
MATEA BAZINA JERKO SOVIĆI TEOLOGIJA 4 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MATEA MAJIĆ DAMIR DRINOVCI EKONOMIJA 4 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MLADEN BANDIĆ BLAGO DRAGIĆINA INFORMACIJSKE ZNANOSTI 4 REKTOROVA NAGRADA
MARTINA BRZICA MLADEN RUŽIĆI RAČUNARSTVO 4 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
ANDRIJANA ALPEZA DAMIR LEDINAC
HRVATSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
4 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
IVANA PRIMORAC STJEPAN TIHALJINA RAČUNARSTVO 4 DEKANOVA NAGRADA
ANA ĆORLUKA PETAR GRUDE GRAĐEVINA 5 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
IVAN BANDIĆ ZORAN DUBRAVA SOCIJALNI RAD 5 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
MATEA MILAS BORO TIHALJINA PRAVO 5 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
BLAŽ SPAJIĆ STANKO GRUDE PEDAGOGIJA 5 IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU
JOSIP MIKULIĆ NIKOLA SOVIĆI ELEKTROTEHNIKA 5 PROSJEK OCJENA VEĆI OD 4,5

           

Članak 2.

Iznos godišnje materijalne potpore po jednom studentu je 800,00 KM i isplatit će se studentima iz članka 1. ove odluke na tekuće račune do početka iduće akademske godine u tri obroka kako slijedi:

–       prvi obrok do 10. 7. 2015. godine

–       drugi obrok do 15. 8. 2015. godine

–       treći obrok do 30. 9. 2015. godine

Studenti su dužni u roku sedam dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva.

Članak 3.

Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu materijalnih potpora a nije dobitnik iste, može izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka o prigovoru je konačna.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici općine Grude.

 

NAČELNIK

Ljubo Grizelj

 

Dostaviti:

1. Povjerenstvo za provedbu natječaj,

2. Općinska služba za financije,

3. Oglasna ploča općine Grude,

4. Web stranica općine Grude www.grude.info,

5. Pismohrana.-