U srijedu, 29. travnja 2015. godine u vijećnici Općine Grude održana je  20. sjednica Općinskog vijeća. Sjednici su prisustvovala 23 vijećnika.

Dnevni red se sastojao od 23. točke.

Prva točka dnevnog reda izvod iz zapisnika s 19. sjednice Vijeća je  jednoglasno usvojena. Drugu točku dnevnog reda činila su vijećnička pitanja.

Vijećnika Vladu Rašića zanimale su aktivnosti vezne za izgradnju mosta u Donjim Zasidama u Tihaljini.

Načelnik je odgovorio da je za navedeni projekata napravljen troškovnik koji uključuje i izgradnju pristupnih putova. Obzirom da se radi o ozbiljnijem iznosu sredstva u idućem razdoblju će se nastojati osigurati sredstva s koji bi se zatvorila financijska konstrukcija za ovaj projekat.

 

Vijećnik Dražen Vrdoljak postavio je pitanje vezano za cijene odvoza komunalnog otpada za socijalno ugrožene obitelji u dijelu općine u kojem usluge odvoza  komunalnog otpada pruža Koncesionar Alba BH.

Načelnik je odgovorio da je analizom početnog razdoblje pružanja usluga od strane Koncesionara uočena potreba da se uvede novi model cijena za komunalnu uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na dijelu općine Grude u kojem usluge pruža Alba BH o čemu se trenutačno vode pregovori.

Naglašeno je da je osnovni razlog različitih cijena u odnosu na JP Komunalno Grude veći troškovi pružanja usluga u ruralnom dijelu općine.

Predloženi novi model cijena će imati 3 kategorije, kategoriju socijalno ugroženih kućanstava od 0,00 KM, kategoriju manjih proizvođača otpada (samačka kućanstva) od 8,00 KM i treću kategoriju za ostala kućanstva od 16,00 KM.

Obzirom da se radi o sniženju cijena usluga trošak će podijeliti Općina i Koncesionar ravnopravno.

Treća točka dnevnog reda Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Grude usvojena je potrebnom 2/3 većinom od 19 glasova za i 3 protiv.

Iduće točke dnevnog reda činila su redovna godišnja izvješća koja su sva usvojena, a to su redom bila, pod četvrtom točkom Izvješće o izvršenju proračuna općine Grude u 2014. godini, usvojeno većinom glasova; Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2014. godini, usvojeno većinom glasova; Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” Grude u 2014. godini, usvojeno jednoglasno; Izvješće o radu Narodne knjižnice “Grude” Grude u 2014. godini, jednoglasno usvojeno. Izvješća o radu škola u 2014. godini, Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude, Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići, Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci te Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude koja su sva jednoglasno usvojena. Izvješća o radu HŽRK “Grude-Autoherc “, HVIDR-e Grude i Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata General Blago Zadro Grude u 2014. godini također su jednoglasno usvojena.

Petnaesta točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Grude, usvojena je jednoglasno.

Iduća točka Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u Poduzetničkoj zoni Pogana Vlaka-Poljanice također je jednoglasno usvojena.

Sedamnaesta i osamnaesta točka dnevnog reda Prijedlog Rješenja o  razrješenju o  razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta iz državnog vlasništva te Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije jednoglasno su usvojene.

Prijedlog Rješenja o razrješenju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora na području općine Grude i Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora na području općine Grude jednoglasno su usvojeni. Dvadeset i prva točka dnevnog reda Prijedlog Programa razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Grude za razdoblje od 2015. – 2020. godine jednoglasno je usvojena.

Dvadeset druga i treća točka dnevnog reda, Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih na osnovu naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2015. godini u dijelu učešća u provođenju preventivnih mjera i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude za 2015. godinu, jednoglasno su usvojene.