vijece 11U utorak, 14. travanj 2015. godine održana je u vijećnici Općine Grude 19. sjednica Općinskog vijeća. Sjednici su  uz predsjednika vijeća Draženka Vranješa i svih članova vijeća prisustvovali  načelnik Ljubo Grizelj, te njegovi pomoćnici. Dnevni red sastojao se od 22. točke.  Na početku sjednice prisutne je pozdravio predsjednik vijeća te započeo sjednicu prvom točkom dnevnog reda izvodom iz zapisnika s 18. sjednice vijeća koja je  jednoglasno usvojena. Drugu točku dnevnog reda činila su vijećnička pitanja. Vijećnik Vlado Rašić postavio je pitanje vezano za put Tihaljina – Puteševica. Put postoji, ali nije u najboljem stanju, potreban je dodatni asfalt za krpanje rupa. Načelnik Grizelj odgovara da bi se problem trebao riješiti iz redovnog održavanja lokalnih putova. Vijećnik Ivan Bušić postavio je pitanje o mogućnosti cjelonoćne ulične rasvjete u Gorici ili promijeni satnice. Načelnik je naglasio da bi se za problem trebalo naći rješenje, posebno uz glavnu prometnicu. Vijećnika Miru Pejića zanimao je put Sovići – Krenica koji nije u dobrom stanju, postoje problemi oko odvodnje koji bi se trebali riješiti u budućnosti. Zadnje pitanje postavio je vijećnik Dinko Pezer a vezano je uz poslovnu zonu, odnosno da li već postoji interes za rad u zoni. Načelnik je odgovorio da već postoje neki usmeni dogovori i zanimanja, a krajem godine očekuju se i prvi radovi u poduzetničkoj zoni. Treća točka dnevnog reda Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Grude usvojena je većinom glasova vijeća. Izvješće o radu JP „Veterinarska stanica“ Grude  u 2014. godini nije usvojeno. Sva ostala izvješća o radu u 2014. godini su jednoglasno usvojena. A to su izvješća o radu Centra za socijalnu skrb, izvješće o radu Osnovne glazbene škole „Grude“, izvješće o radu Dječjeg vrtića Grude, izvješće o radu Crvenog križa Grude, Dobrovoljnog vatrogasnogdruštva Grude, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorica, izvješće o radu Eko udruge Kadulja Grude, Boćarskog kluba „Grude“ Grude, izvješće o radu HNK Grude, KK Grude, HNK „Drinovci“ Drinovci, izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje. Izvješća o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata općine Grude te  izvješće o radu Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a također su jednoglasno usvojena. Devetnaesta točka dnevnog reda Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za reviziju JP „Komunalno“ jednoglasno je usvojena. Sljedeća točka dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na korištenje grba općine Grude  HPK „Grude“ Grude jednoglasno je usvojena kao i zadnje dvije točke dnevnog reda, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na korištenje grba općine Grude Vijeću mladih općine Grude, te Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prva vlasništva u korist Ante(Zorana) Šimića iz Dragićine.

 vijece 11
 
vijece 12