“52. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2015.”

Organizacijski odbor 52. “Šimićevih susreta 2015.”

i Matica hrvatska – Ogranak Grude

raspisuju

N A T J E Č A J

Želeći potaknuti trajnu ljubav i zanimanje za poeziju i pisanu riječ, Organizacijski odbor “52. Šimićevih susreta 2015.”

i Matica hrvatska – Ogranak Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika do navršenih 25 godina koji nisu do sada objavili nijednu zbirku!

Svoje pjesničke radove (ciklus pjesama pisanih na računalu ili strojopisu u tri primjerka) mladi pjesnici trebaju poslati poštom, najkasnije do 1. svibnja 2015. godine, na adresu:

“Organizacijski odbor 52. Šimićevih susreta 2015.”

Srednja Škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340 Grude

BiH

s naznakom ” za Natječaj”.

Svoje pjesničke radove, sukladno ovom Natječaju, možete poslati i na e-mail adresu:

simicevisusreti@grude.info

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji u kategorijama bit će nagrađeni, te će oni svoje radove pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima, u petak 8. svibnja 2015. godine.

Organizacijski odbor