grbTemeljem članka 15. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/10) službenik za mlade obznanjuje

 

JAVNI POZIV

za upis u općinski Registar udruga mladih

 

I

Udruga mladih je registrirana nestranačka nevladina udruga građana čije članstvo i vodstvo čini 2/3 mladih, odnosno osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina, a čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade.

II

Udruge mladih osnivaju Vijeće mladih.

Vijeće mladih je krovna organizacija mladih, zasnovana na dobrovoljnom članstvu udruga koje djeluju na području rada s mladima, a koja predstavlja i zastupa interese mladih i udruga mladih.

Punopravni članovi Vijeća mladih općine mogu biti udruge mladih koje su registrirane najmanje 2 (dva) mjeseca kod nadležnog ministarstva, a upisane su u općinski Registar udruga mladih.

III

Na javni poziv za upis u općinski Registar udruga mladih mogu se prijaviti: – kod nadležnog ministarstva registrirane udruge koje zadovoljavaju uvjet iz čl. I.

Za upis u općinski Registar udruga mladih potrebno je dostaviti: – Statut udruge; – Rješenje o upisu u registar udruga.

IV

Prijava za upis u općinski Registar udruga mladih sa traženom dokumentacijom iz čl. III dostavlja se na Šalter salu općine Grude, fra Gabre Grubišića 4. Grude.

V

Javni poziv je otvoren od 11. ožujka do 25. ožujka 2015. godine.