DSCI4106Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća Grude održana je pod predsjedanjem Draženka Vranješa u utorak, 3. ožujka 2015. godine u  Općinskoj vijećnici.  Dnevni red sjednice sastojao se  od dvanaest  najavljenih i dvije dodane  točke dnevnog reda.  Prva točka dnevnog reda Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Grude je usvojena. Zatim su slijedila vijećnička pitanja, koja su većinom bila upućena načelniku Ljubi Grizelju,  a ticala su se lokalnih sadržaja. Treća točka dnevnog reda Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2014. godini nije usvojena, kao ni četvrta točka dnevnog reda Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2014. godini. 

 

Sljedeća točka dnevnog reda  Izvješće o radu Javne ustanove “VRILO” Grude u 2014. godini s Financijskim planom za 2015. godinu usvojena je većinom glasova. Šesta točka dnevnog reda Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica Grude usvojena je jednoglasno, kao i sedma točka dnevnog reda Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica Grude. Za v.d. ravnateljice imenovana je Snježana Barić. Osma točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Narodna knjižnica Grude jednoglasno je usvojena. Većinom glasova je usvojena i deveta točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Deseta točka dnevnog reda   Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva kojem je zadaća izrada Strategije  razvoja općine Grude usvojena je većinom glasova. Većinom glasova usvojena je i jedanaesta točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u Gospodarskoj zoni Pogana Vlaka. Dvanaesta točka dnevnog reda Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude jednoglasno je usvojena. Dodatne dvije točke dnevnog reda,  prijedlog  ovlaštenja načelnika za predstavljane općine u slučaju Hercegovačke banke jednoglasno je usvojen kao i zadnja točka dnevnog reda, proglašenje javnog interesa na dionici lokalne ceste Sovići – Krenica, čime je  zaključena 18. sjednica Općinskog vijeća Grude

DSCI4106

DSCI4102