Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-332/15

Grude, 25. veljače 2015. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za  ponedjeljak 2. ožujka 2015. godine s početkom u 9,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                            D n e v n i   r e d

1.    Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.    Vijećnička pitanja,

3.    Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2014. godini,

4.    Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2014. godini,

5.    Izvješće o radu Javne ustanove “VRILO” Grude u 2014. godini sa Financijskim planom za 2015. godinu,

6.    Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica Grude,

7.    Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica Grude,

8.   Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Narodna knjižnica Grude,

9.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,

10.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za planiranje općinskog razvoja,

11.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka”,

12.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude,

         Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).                                                                   

                                                                                                                            Predsjednik

                                     Draženko Vranješ, v.r.