grbSukladno članku 14. Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/08) sve promjene podataka prijavljujete podnošenjem zahtjeva za upis promjene podataka i dostavljanjem dokumentacije vezane za nastalu promjenu.

Svi upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava, svake godine u roku od 1. siječnja do 31. ožujka dostavljaju podatke Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine Grude o:

– poljoprivrednim kulturama na poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnose na trenutno stanje, te planiranu sjetvu ili sadnju u tekućoj godini

– trenutnom stanju, te promjeni vrste i brojnog stanja stoke

– članovima poljoprivrednog gazdinstva

– promjeni zemljišnog posjeda i osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta (katastarska veličine, katastarska kulture, vlasništva, zakupa i sl.)

– promjenu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva

– promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva

– promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.