Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-

 

Broj: 01-05-1541/14

Grude, 11. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 16. prosinca 2014. godine početkom u 10,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Prijedlog Proračuna općine Grude za 2015. godinu,

4.      Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Grude za 2015. godinu,

5.      Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća,

 

 

                         Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                        

                                                                                                                          Predsjednik

                                  Draženko Vranješ, v.r.