Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-

 

Broj: 01-05-1338/14

Grude, 16. listopada 2014.

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 21. listopada 2014. godine s početkom u 9,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju općine Grude,

4.      Prijedlog Rebalansa proračuna općine Grude za 2014. godinu,

5.      Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Grude za 2014. godinu,

6.      Prijedlog Odluke o postupku registracije i načinu vođenja registra mjesnih zajednica,

7.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o općinskim komunalnim naknadama za istaknutu tvrtku,

8.      Prijedlog operativnog programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblje 2014./2015. godine,

 Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                        

                                                                                                                                  Predsjednik

                                          Draženko Vranješ, v.r.