zastavagrude03Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Grude održana je 22. rujna 2014. godine. Sjednici nisu bila nazočna 3 vijećnika: Jelena Primorac, HDZ BiH, Jure Tomas, HDZ BiH i Miro Pejić, NS RZB.

Većinom glasova usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2014. godine koje je obrazložio Općinski načelnik Ljubo Grizelj.

Odlukom o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima općine Grude, sukladno pozitivnim propisima, su utvrđeni uvjeti i kriteriji za imenovanja Nadzornih odbora javnih poduzeća, Upravnih vijeća javnih ustanova i Školskih odbora.

 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grude imenovani su: Miro Pejić i Jozo Tica, iz reda osnivača te Zoran Vlašić iz reda roditelja.

Nakon razrješenja dosadašnjeg Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevnog zemljišta radi isteka mandata u ovo Povjerenstvo su imenovani: Nedjeljka Alerić, predsjednica, Antonela Slišković, član, Željka Penava, član te Anđelka Zucić, zamjenica predsjednice, Maja Mrvelj, zamjenica člana i Srećko Paradžik, zamjenik člana.

Većinom glasova usvojen je Zaključak kojim se daje suglasnost na imenovanje Ivice Vlašića, dr. vet. med., za vršitelja dužnosti ravnatelja JP Veterinarske stanice Grude na mandatno razdoblje od (4) četiri mjeseca.