grbBosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-
 
Broj: 01-05-1202/14
Grude, 16. rujna 2014.
 
Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za ponedjeljak 22. rujna 2014. godine s početkom u 9,00   sati.
 
Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Grude,
  2. Vijećnička pitanja,
  3. Prijedlog Izvršenja proračuna općine Grude za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2014. godine,
  4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 2120/3 u KO Grude,
  5. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Goranu Mariću (Žarka) iz Gruda,
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima općine Grude,
  7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude,
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta iz državnog vlasništva,
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta iz državnog vlasništva,
  10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje v.d. ravnatelja JP Veterinarska stanica Grude.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                       

                                                                                             Predsjednik

                                                                                    Draženko Vranješ, v.r.