Gradska športska dvorana 5. 9. 2014. 17Početkom ljeta Javna ustanova Vrilo Grude  raspisala je natječaj za sanaciju Gradske športske dvorane Grude. Natječaj je raspisan u tri Lota – Lot 1, sanacija sjeverozapadnog  i jugoistočnog krovišta Gradske športske dvorane od limenog pokrova još je u tijeku, kao i Lot 2 – izrada fasade od čeličnog sinusnog lima na sjeverozapadnom dijelu objekta športske dvorane. Radovi na Lotu 3 – popravak, brušenje i lakiranje parkete privedeni su kraju te je 5. rujna završen tehnički prijem radova. Natječaj za izradu prva dva Lota dobila je firma Konstrukcije d.o.o. Mostar, dok je radove na Lotu 3 izveo Bilo trade d.o.o. Grude. Ovaj projekt u potpunosti je financiran sredstvima komunalnih naknada. Vrijednost završenih radova na Lotu 3 iznosila je 22.600,00 KM. Unutrašnjost dvorane sad je spremana za nadolazeća sportska i ostala događanja.

 

Gradska športska dvorana 5. 9. 2014. 17

 
Gradska športska dvorana 5. 9. 2014. 6
 
Gradska športska dvorana 5. 9. 2014. 10
 
Gradska športska dvorana 5. 9. 2014. 25