Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRUDE

Grude, 13. kolovoza 2014.godine

                                                                           

                                                            P  O  Z  I  V

                          političkim subjektima za nazočnost dodjeli pozicija u

                                                     biračkim odborima

Općinsko izborno povjerenstvo Grude poziva sve političke subjekte, predstavnike političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata koji su ovjereni za sudjelovanje na izborima, za nazočnost dodjeli pozicija u biračkim odborima osnovne izborne jedinice Grude 149A.

Javna dodjela pozicija u biračkim odborima obavit će se u četvrtak 14. kolovoza 2014. godine u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Nakon izvršene dodjele pozicija u biračkim odborima , politički subjekti dostavit će, najkasnije u roku od sedam dana, Općinskom izbornom povjerenstvu imena kandidata za članove biračkog odbora,  u kojim im je izvršena dodjela, vodeći računa da predloženi kandidat bude upisan u izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za to biračko mjesto i da je fizički sposoban za obavljanje poslova u biračkom odboru.

Politički subjekti obvezni su, prigodom dostavljanja prijedloga za članove biračkih odbora, Općinskom izbornom povjerenstvu dostaviti obrasce SG-1 – izjava predloženog člana biračkog odbora/mobilnog tima, osobno potpisane od predloženih kandidata za članove biračkih odbora i ovjerene pečatom i potpisom ovlaštene osobe političkog subjekta.

Politički subjekti će, ako to izborno povjerenstvo zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta predloženih kandidata za članove biračkih odbora, odnosno mobilnih timova.

Početak dodjela pozicija u biračkim odborima je u 12,00 sati.

                                                                                              Predsjednik OIP-a

                                                                                                 Ante Kolobarić