Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-

 

Broj: 01-05-887/14

Grude, 8. srpnja 2014.

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za  ponedjeljak 14. srpnja 2014. godine s početkom u 9,00  sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

                            D n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Grude,

4.      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Luki Kurtoviću iz Drinovaca,

5.      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Stipi Mikuliću iz Ružića,

6.      Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Mladenu Biliću iz Ružića,

7.      Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Miri Pejiću iz Ružića,

8.      Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Danijelu Žulju iz Ružića,

9.      Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Petru Tomiću iz Donjih Mamića,

10.  Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Daliboru Leventiću iz Drinovaca,

11.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP KOMUNALNO Grude o cijeni vode za JP “Vodovod i kanalizacija” Široki Brijeg,

 

                             Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                        

                                                                                                                        Predsjednik

                                 Draženko Vranješ, v.r.