Promjena rasporeda čišćenja „divljih“ odlagališta otpada na području Općine Grude za razdoblje 23.-27.6.2014. godine

Nakon što su očišćene dvije lokacije u Drinovcima (Glavaševa gomila i Pržine) došlo je do promjene lokacija i termina akcije čišćenja po okvirnom rasporedu zbog lošeg vremena u prošlom tjednu.

Ovaj tjedan akcija čišćenja se provodi u Ružićima (Bilića ponor).

Lokacija

Datum

Vrijeme

Ružići (Bilića ponor)

23.-27.6.2014. godine

od 9:00 do 15:00

JP Komunalno Grude je osiguralo potreban alat i mehanizaciju za sve one koji se žele uključiti u akcije čišćenja.

Organizatori su za sve sudionike osigurali hranu, osvježenje, te potrebnu zaštitnu opremu.

Akcije čišćenja organizirane su u okviru projekta „Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-Bekijskom polju“ (IM-BE Field) kojeg provode Općina Grude i Splitsko-dalmatinska županija, zajedno sa partnerima JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG i JU RERA SD iz Splita, u okviru IPA Programa prekogranične suradnje CRO-BiH, kojeg financira EU.

Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali pozivu i svojim doprinosom pomogli u provođenju ove akcije, te apeliramo na sve građane da na očišćene lokacije ne dovoze otpad i tako doprinesu smanjenju onečišćenja okoliša.

Kontak telefon za dodatne informacije i prijave na akcije čišćenja 039-660-910.