thumb Akcija ciscenja 1U organizaciji općine Grude jučer je započela akcija čišćenja neuređenih (divljih) odlagališta otpada na području općine Grude. Prva lokacija za čišćenje bila je Glavaševe gomila između Drinovaca i Tihaljine.

Akciju čišćenja provodi JP Komunalno Grude koje je osiguralo potreban alat i mehanizaciju i sav prikupljeni otpad odvesti će u regionalni centar za prikupljanje otpada, a na očišćenim lokacijama će postaviti kontejnere za otpad i informativne table.

U akciji su također sudjelovali učenici 8. razreda Osnovne škole „Antun Branko i Stanislav Šimić“ iz Drinovaca te područne škole u Tihaljini.

Akcije čišćenja se nastavljaju i tijekom mjeseca lipnja i otvorene su za sudjelovanje svih žitelje općine Grude. Planirano je očistiti još šest lokacija: Pržine u Drinovcima, Poljski put i Majdan u Sovićima, Alagovac u Grudama, te Bilića ponor u Ružićima.

Akcije čišćenja organiziraju se u okviru projekta koji financira Europska unija u okviru IPA Prekograničnog programa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine‘’Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-Bekijskom polju’’ (IM-BE Field). Cilj projekta je unaprijediti i poticati prekograničnu suradnju i kapacitete u području planiranja održivog korištenja vodnih resursa. Projekt provode Općina Grude i JU Razvojna agencija ŽZH- HERAG u suradnji s partnerima iz Republike Hrvatske, Splitsko – dalmatinskom županijom i Javnom ustanovom RERA SD za koordinaciju i razvoj. Europska unija financira ovaj projekt u iznosu 689.165,81 EUR-a, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.