grbTrinaesta sjednica Općinskog vijeća održana je 9. lipnja 2014. godine. Sjednici nisu bila nazočna 3 vijećnika: Dinko Pezer, HSP BiH, Ivan Boban SDP BiH i Matko Biško, HDZ 1990).

Pored predloženih 19 točaka dnevnog reda na prijedlog Draženka Vranješa, predsjednika Općinskog vijeća, dnevni red je dopunjen s novom točkom: Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Dariu Ćavaru iz Ružića.

Većinom glasova usvojena su Izvješća o izvršenju Proračuna općine Grude u 2013. godini i Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2013. godini. Usvojena u i Izvješća o radu javnih poduzeća u 2013. godini: JP KOMUNALNO Grude i Veterinarska stanica Grude. Pored ostalih točaka dnevnog reda treba istaknuti Odluku o izborima za članove Vijeća Mjesnih zajednica općine Grude i Pravilnik o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih   kandidata   i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeća mjesnih zajednica   Općine Grude koji su usvojeni u predloženom obliku. Ovim aktima regulira se neposredan izbor članova Vijeća Mjesnih zajednica na području općine Grude. Za člana Nadzornog odbora Veterinarske stanice Grude imenovan je Alen Kondža iz Gruda umjesto Ante Galića iz Gorice koje je podnio ostavku.

Nakon provedenog javnog natječaja, sukladno Zakonu o koncesijama ŽZH, odabrano je poduzeća ALBA BiH d.o.o. Mostar za koncesionara za prikupljanje i odvoz otpada na području Blaževića, Sovića Gornjih, Sovića Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine.

Odlukom o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata omogućeno je produženje radnog vremena do 2,00 poslije ponoći radi praćenja prijenosa utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu.

Gospodarstvenicima s područja općine Grude, pravnim i fizičkim osobama, produžen je rok za uplatu komunalne naknade za istaknutu tvrtku do kraja tekuće godine.