thumb akcija ciscenjaOpćina Grude i JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG pozivaju sve zainteresirane žitelje općine Grude, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, nevladine organizacije, javne i privatne subjekte da se uključe u akciju čišćenja neuređenih („divljih“) odlagališta otpada na području općine Grude.

Cilj ovih akcija je jačanje svijesti o potrebi zaštite životne sredine, te smanjenje opasnosti za pojavu različitih oblika zaraza i zagađenja.

Okvirni raspored čišćenja lokacija:

Lokacija

Datum

Vrijeme

Drinovci (Glavaševa gomila)

9. i 10. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Drinovci (Pržine)

11. i 12. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Sovići (Poljski put)

16. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Sovići (Majdan)

18., 20. i 23. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Grude (Alagovac)

25. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

Ružići (Bilića ponor)

26., 27. i 30. 6. 2014. godine

od 9:00 do 15:00

JP Komunalno Grude je osiguralo potreban alat i mehanizaciju, te će sav prikupljeni otpad odvesti na regionalni centar za prikupljanje otpada, a na očišćenim lokacijama će se postaviti kontejneri za otpad.

Organizatori su za sve sudionike osigurali hranu, osvježenje, te potrebnu zaštitnu opremu.

Akcije čišćenja organizirane su u okviru projekta „Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-Bekijskom polju“ (IM-BE Field) kojeg provode općina Grude i Splitsko-dalmatinska županija, zajedno sa partnerima JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG i JU RERA SD iz Splita, u okviru IPA Programa prekogranične suradnje CRO-BiH, kojeg financira EU.

Unaprijed se zahvaljujemo na odazivu!

Kontak telefon za dodatne informacije: 039/660-910.

U slučaju promjene termina čišćenja pojedinih lokacija naknadno ćemo objaviti novi raspored.

akcija ciscenja