BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-

 

Broj: 01-05-694/14

Grude, 3. lipnja  2014. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za ponedjeljak 9. lipnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                 D n e v n i   r e d

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Izvješće o izvršenju proračuna općine Grude u 2013. godini,

4. Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2013. godini,

5. Izvješće o radu HNK Grude u 2013.godini,

6. Izvješće o radu ŽRK “Grude-Autoherc “ Grude u 2013. godini,

7. Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” Grude u 2013.godini,

8. Izvješće o radu JP “Veterinarska stanica” Grude u 2013.godini,

9. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2013.godini,

10. Prijedlog Odluke o izborima za članove Vijeća Mjesnih zajednica općine Grude,

11. Prijedlog Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata   i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeća mjesnih zajednica   Općine Grude,

12. Prijedlog Odluke o ukidanje statusa javnog dobra (KO Drinovci),

13. Prijedlog Odluke o ukidanje statusa javnog dobra (KO Gorica),

14. Prijedlog Zaključka o davanju u zakup zemljišta na lokalitetu Gorica,

15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Veterinarske stanice Grude,

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JP Veterinarske stanice Grude,

17. Prijedlog Odluke o  dodjeli koncesije  za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na  području Blaževića, Sovića Gornjih, Sovića Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine,

18. Prijedlog Odluke o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata,

19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim komunalnim naknadama na istaknutu tvrtku.

     

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

                                                                                                                                           Predsjednik

                                                     Draženko Vranješ, v.r.