marica gajJučer 2. lipnja 2014. godine u Motelu ”Kiwi” u Grudama započela je trodnevna radionica o Integriranim načelima poljoprivredne proizvodnje organizirana u okviru projekta ‘’Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-Bekijskom polju’’ (IM-BE Field), koji se financira sredstvima EU-a u okviru IPA Prekograničnog programa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a provode ga Općina Grude i JU Razvojna agencija ŽZH- HERAG te partneri iz Republike Hrvatske Splitsko dalmatinska Županija i Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

 

Predavači na radionici su stručni predstavnici Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru.

Radionica se nastavlja danas s predavanjima na temu tehnoloških smjernica za integriranu proizvodnju masline,  navodnjavanja povrtlarskih kultura i svjetski trendovi u hidroponskom uzgoju.

Teme trećega dana su ekološko vinogradarstvo i vinarstvo.