otpadSukladno Ugovoru potpisanom 13.11.2013. godine između JP KOMUNALNO d.o.o. Grude i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, navedeno ministarstvo doznačilo je na račun JP KOMUNALNO d.o.o. Grude sredstva u iznosu od 20.988,00 KM u svrhu realizacije projekta ”Sufinanciranje troškova transporta otpada na regionalne centre za upravljanje otpadom”.

Ovakvu Odluku Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ”Akcijski plan strategije okoliša” utvrđenim proračunom Federacije BiH prema kojima je JP KOMUNALNO d.o.o. Grude apliciralo svojim projektom.