thumb 12 sjednica ovDvanaesta sjednica Općinskog vijeća održana je 11. travnja 2014. godine. Sjednici nisu bila nazočna 2 vijećnika Marko Pinjuh, Nezavisni vijećnik i Ante Arambašić, NS RZB. Pored predloženih 30 točaka dnevnog reda na prijedlog Draženka Vranješa, predsjednika Općinskog vijeća, dnevni red je dopunjen s tri nove točke: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude, Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku, broj: 01-05-1115/13 od 17. srpnja 2013. godine, Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Blaževića, Sovića Gornjih i Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine.

Statut JP Veterinarska stanica Grude, Poslovnik o radu Nadzornog odbora JP KOMUNALNO Grude, Poslovnik o radu Odbora za reviziju JP KOMUNALNO Grude i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području općine Grude su usvojeni u predloženom obliku bez izmjena.

Izvješća o radu javnih ustanova čiji je osnivač općina Grude i Udruga koji su korisnici Proračuna općine Grude u 2013. godini, usvojeni su većinom glasova vijećnika. Usvojena su Izvješća o radu Košarkaškog kluba Grude, HNK Drinovci i Društva Grudske mažoretkinje u 2013. godini. Izvješća o radu HNK „Grude“ Grude i ŽRK „Grude-Autoherc“ Grude, su vraćena podnositeljima izvješća na dopunu zbog neusklađenosti prikazanih i uplaćenih prihoda iz Proračuna općine Grude u 2013. godini.

Usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude kojom se uvodi nova struka: medicinska sestra/brat.

Stavljen je izvan snage Zaključak od 17. srpnja 2013. godine kojom je ovlašten Općinski načelnik da provede postupak odabira strateškog partnera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. Usvojena je Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Blaževića, Sovića Gornjih, Sovića Donjih, Gorice, Drinovaca i Tihaljine. Nakon provedenog javnog natječaja Općinsko vijeće će donijeti odluku o dodjeli koncesije odabranom koncesionaru.

12 sjednica ov 1