Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

-OPĆINSKO  VIJEĆE GRUDE-

 

Broj: 01-05-417/14

Grude, 4. travnja  2014.

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak 11. travnja 2014. godine s početkom u  9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

                                      D n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog  Statuta JP „VETERINARSKA STANICA“ Grude,
 4. Prijedlog  Etičkog kodeksa  JP „KOMUNALNO“ Grude,
 5. Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora JP „KOMUNALNO“ Grude,
 6. Prijedlog Poslovnika o radu Odbora za reviziju JP „KOMUNALNO“ Grude,
 7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području općine Grude,
 8. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2013.godini,
 9. Izvješće o radu Javne ustanove  „VRILO“  Grude u 2013. godini,
 10. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole “Grude” Grude u 2013.godini,
 11. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grude u 2013.godini,
 12. Izvješće o radu Narodne knjižnice Grude u 2013.godini,
 13. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2013.godini,
 14. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva  Gorica u 2013. godini,
 15. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Grude u 2013. godini,
 16. Izvješće o radu Eko udruge “KADULJA” Grude u 2013. godini,
 17. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2013. godini,
 18. Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2013. godini,
 19. Izvješće o radu Osnovne škole Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci u 2013. godini,
 20. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2013. godini,
 21. Izvješće o radu HNK Grude u 2013.godini,
 22. Izvješće o radu KK “Grude” Grude u 2013. godini,
 23. Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2013. godini,   
 24. Izvješće o radu ŽRK “Grude-Autoherc “ Grude u 2013. godini,
 25. Izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje u 2013.godini, 
 26. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata općine Grude,
 27.  Izvješće o radu HVIDR-e Grude u 2013. godini,
 28.  Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata General Blago Zadro Grude u 2013. godini,
 29. Izvješće o radu Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Podružnica Grude u 2013. godini,
 30. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Projekt izgradnje nogostupa prema Područnoj školi Gorica.

 

                                      Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                          

                                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                                       Draženko Vranješ, v.r.