Na prostoru općine Grude, uz magistralnu cestu M6 Grude-Ljubuški danas je sanirano više ilegalnih odlagališta otpada. Ovim putem se mole svi stanovnici općine Grude da komunalni otpada predaju za to ovlaštenom prikupljaču. Ukoliko ne postupe po navedenom podliježu sankcijama od strane općinske komunalne inspekcije.