thumb studentiBroj: 02-38-368/14

Grude, 27. ožujka 2014. godine

Temeljem članka 42. stavak 3. alineja 4. Statuta Općine Grude (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 1/08, 2/13), članka 11. stavak 2. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 2/13), članka 5. stavak 3. Odluke o dodjeli materijalnih potpora studentima (“Službeni glasnik Općine Grude”, broj 2/13) i liste koju je utvrdilo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Općinski načelnik d o n o s i

O D L U K U

o dodjeli materijalnih potpora i stipendija studentima u akademskoj 2013./2014. godini

Članak 1.

            Za akademsku 2013./2014. godinu dodjeljuje se 50 (pedeset) materijalnih potpora studentima slabijeg imovnog stanja s područja općine Grude kako slijedi:

 

Re.br.

Ime i prezime

Ime roditelja

Prebivalište

Fakultet

Godina
studija

Materijalna potpora odobrena po osnovu

1.

TOMISLAV PEZER

KRIŽAN

CEROV DOLAC

INFORMATIKA

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

2.

DARIA BILOŠ

NEVENKO

RUŽIĆI

SESTRINSTVO

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

3.

DANIJELA BILOŠ

DRAŽENKO

GRUDE

PREDŠKOLSKI ODGOJ

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

4.

ANĐELINA MIKULIĆ

ZVONKO

DRAGIĆINA

PEDAGOGIJA

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

5.

MARIJANA PRLIĆ

VESELKO

SOVIĆI

RAČUNARSTVO

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

6.

KATARINA BOBAN

ANTE

SOVIĆI

POLITOLOGIJA

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

7.

JELENA PALAC

ANTE

DRAGIĆINA

PEDAGOGIJA

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

8.

JOZO ZORIĆ

VINKO

GRUDSKO VRILO

ELEKTROTEHNIKA

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

9.

DARIO BARIĆ

TIHOMIR

DRINOVCI

INFORMATIKA I ZEMLJOPIS

1

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

10.

TEA ŠIMIĆ

NEDA

ALAGOVAC

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI

1

DIJETE POGINULOG BRANITELJA

11.

MATEA MILOŠ

BRANKO

GRUDE

MATEMATIKA I INFORMATIKA

1

UČENICA GENERACIJE

12.

DANIJELA BARIĆ

NEDJELJKA

GRUDE

RAČUNARSTVO

1

DIJETE POGINULOG BRANITELJA

13.

KRISTIJAN AKMADŽIĆ

LJUBO

DRINOVAČKO BRDO

POLITOLOGIJA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

14.

IVANA BRZICA

ZORAN

DONJI MAMIĆI

SOCIJALNI RAD

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

15.

MARIJA BANDIĆ

BLAGO

ZAGOMILA

PEDAGOGIJA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

16.

PAULA PEJIĆ

VESNA

SOVIĆI

EKONOMIJA

2

DIJETE POGINULOG BRANITELJA

17.

IVAN ŠIMIĆ

ŽELJKO

DRINOVCI

ELEKTROENERGETIKA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

18.

MARIJANA JELIĆ

DRAŽENKA

SOVIĆI

TEOLOGIJA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

19.

MARINA DEDIĆ

ŽELJKO

DRINOVCI

LOGOPEDIJA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

20.

IVAN RAŠIĆ

DRAŽENKO

TIHALJINA

GRAĐEVINA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

21.

MILE MAJSTOROVIĆ

BRANKO

DRINOVCI

STROJARSTVO

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

22.

IVAN BANDIĆ

ŽELJKO

RUŽIĆI

AGRARNA EKONOMIKA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

23.

IVAN BRZICA

FERDO

PODLEDINAC

GRAĐEVINA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

24.

MARIJANA PALAC

JOZO

VIŠNJICA

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

25.

MAJA BUŠIĆ

KATARINA

GRUDE

PROMET

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

26.

LJUBICA GRIZELJ

MILE

SOVIĆI

SOCIJALNI RAD

2

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

27.

MATEA MAJIĆ

DAMIR

DRINOVCI

EKONOMIJA

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

28.

MLADEN BANDIĆ

BLAGO

DRAGIĆINA

INFORMATIKA

3

DEKANOVA NAGRADA

29.

KATARINA BANDIĆ

BLAGICA

DRAGIĆINA

AGRONOMIJA

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

30.

IVANA BANDIĆ

GOJKO

RUŽIĆI

SESTRINSTVO

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

31.

HRVOJE LEKO

MILAN

GRUDE

GRAĐEVINA

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

32.

MATEA GRIZELJ

STJEPAN

SOVIĆI

PRAVO

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

33.

GABRIJELA PERIĆ

MIRO

TIHALJINA

ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

34.

MARIJA MILOŠ

PETAR

GRUDE

SOCIJALNI RAD

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

35.

MATEA PRLIĆ

MATE

SOVIĆI

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

36.

DANIELA ŠIMIĆ

MARINKO

DRAGIĆINA

POLITOLOGIJA

3

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

37.

JOSIPA CRNOGORAC

NEVENKO

GRUDE

SOCIJALNI RAD

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

38.

IVAN BANDIĆ

ZORAN

RUŽIĆI

SOCIJALNI RAD

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

39.

IVAN MARIĆ

SLOBODAN

RUŽIĆI

STROJARSTVO

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

40.

DANIJELA ANDRIJANIĆ

ROSANDA

GRUDE

PREHRAMBENI INŽENJER

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

41.

ANTONIJA ŠIMIĆ

MIRO

ALAGOVAC

SOCIJALNI RAD

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

42.

MARIJA BANDIĆ

ANA

DRAGIĆINA

INFORMATIKA

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

43.

IVANA TOLIĆ

DRAGICA

VRUĆICE

PRAVO

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

44.

MILA ZORIĆ

IVAN

GRUDSKO VRILO

EKONOMIJA

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

45.

IVANA ALPEZA

BRANKA

DONJI MAMIĆI

EKONOMIJA

4

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

46.

JOSIPA ZORIĆ

ANTE

VRUĆICE

PSIHOLOGIJA

4

STUDENT S INVALIDITETOM

47.

MATEA VLAŠIĆ

MATE

SOVIĆI

ELEKTROTEHNIKA

5

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

48.

MARIJA MIKULIĆ

MARIJAN

SOVIĆI

ELEKTROTEHNIKA

5

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

49.

JOSIP MIKULIĆ

NIKOLA

SOVIĆI

ELEKTROTEHNIKA

5

PROSJEK OCJENA VEĆI OD 4,5

50.

MIRKO BANDIĆ

ZVONKO

RUŽIĆI

ELEKTROTEHNIKA

5

IMOVINSKOM I SOCIJALNOM STATUSU

            Za akademsku 2013./2014. godinu dodjeljuje se 1 (jedna) stipendija studentu s područja općine Grude kako slijedi (pod rednim brojem 1.):

Red. br.

Ime i prezime (ime roditelja)

Fakultet

Godina studija

Mjesto

1.

IVA (NADA) LEKO

MATEMATIKA

3

RUŽIĆI

2.

IVANA (BOŽIDAR) ČEPO

MATEMATIKA

3

TIHALJINA

3.

VALENTINA (MIRO) BARIĆ

MATEMATIKA

3

ALAGOVAC

            Sukladno Zaključku Općinskog načelnika, zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja geodezija i geoinformatika u akademskoj 2013./2014. godini, neiskorištena financijska sredstva preraspodjeljuje se za stipendiju dodatna dva studenta, s rang liste studenata za deficitarno zanimanje matematika, u jednakom iznosu, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja.

       Ukupni financijski iznos sredstava koja se dodjeljuje za studente deficitarnih zanimanja u akademskoj 2013./2014. godini ostaje isti, dok se povećava broj studenata koji primaju stipendiju za deficitarna zanimanja s 2 (dva) na 3 (tri) na način da prvo rangirani student deficitarnog zanimanja matematika dobiva stipendiju u punom iznosu, dok iduća dva studenta s rang liste deficitarnog zanimanja matematika dobivaju stipendiju u iznosu polovice pune stipendije.

Članak 2.

            Iznos godišnje materijalne potpore po jednom studentu je 800,00 KM, iznos godišnje stipendije za prvo rangiranog studenta je 1.500,00 KM, dok je iznos stipendije za drugo i treće rangiranog studenta 750,00 KM, i isplatit će se studentima iz članka 1. ove odluke na tekuće račune do početka iduće akademske godine u tri obroka kako slijedi:

–       prvi obrok do 30. 4. 2014. godine

–       drugi obrok do 30. 6. 2014. godine

–       treći obrok do 31. 8. 2014. godine

            Studenti su dužni u roku sedam dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude dostaviti Općinskoj službi za financije brojeva tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva.

Članak 3.

            Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu materijalnih potpora i stipendija studentima u akademskoj 2013./2014. godini, a nije dobitnik iste, može izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude.

            Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka o prigovoru je konačna.

Članak 4.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici općine Grude.

 

NAČELNIK

Ljubo Grizelj

 

Dostaviti:

1. Povjerenstvo za provedbu natječaja,

2. Općinska služba za financije,

3. Oglasna ploča općine Grude,

4. Web stranica općine Grud,

5. Pismohrana.-