Temeljem Odluke Upravnog odbora i ovlaštenja Skupštine DHK HB o dodjeli nagrade Antun Branko Šimić, donesene 22. studenoga 2008., Upravni odbor Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne  raspisuje

N a t j e č a j

 

za dodjelu godišnje nagrade Antun Branko Šimić.

Godišnja nagrada DHK HB A. B. Šimić dodjeljuje se za novo knji­že­vno djelo bilo koje vrste, ili za književno-znanstveno djelo objelodanjeno od svibnja 2013. do  ožujka 2014. godine.

Nagrađeno književno djelo mora biti objelodanjeno na hrvatskom jeziku izuzetne umjetničke vrijednosti.

Natjecati se mogu svi članovi DHK HB, kao i članovi DHK, koji objave djelo u skladu s uvjetima navedenim u Natječaju.

Nagrada iz ove odluke može se dodijeliti autoru književnog djela samo jedanput u životu, a dodjeljuje se samo jednom autoru za točno određeno književno djelo.

Nagrada A. B. Šimić može biti dodijeljena i za životno djelo.

Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa, a dodjeljuje se na Šimićevim susretima u svibnju 2014.

Po tri primjerka knjige (objelodanjene u navedenom razdoblju) poslati (ili uručiti) na adresu: Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, Trg hr­vat­skih velikana bb., Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače, 88 000 Mo­star.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Upravni odbor DHK HB

 

Predsjednik

Ivan Sivrić

 

Mostar, 7. veljače 2014. godine