thumb eu-flagDvodnevni seminar o EU politici o zaštiti okoliša i EU fondova, koji su relevantni za krška područja održan je u srijedu, 19. 2. i u četvrtak, 20. 2. 2014. u Hotelu” Otok” u Grudama. Tijekom seminara potpisan je Memorandum o razumijevanju između Županija Zapadnohercegovačke i Splitsko-dalmatinske kao i osam općina i gradova koji okružuju Imotsko-Bekijsko polje.

Seminar je organiziran u suradnji sa stručnjacima iz tvrke OIKOS – Slovenija, a u okviru projekta koji financira Europska unija ‘’Održivo korištenje vodnih resursa u Imotsko-Bekijskom polju’’ (IM-BE Field).Cilj projekta je unaprijediti i poticati prekograničnu suradnju i kapacitete u području planiranja održivog korištenja vodnih resursa.

Prisutnima su se obratili Zdenko Ćosić, premijer Zapadnohercegovačke županije, Zlatko Ževrnja, župan Splitsko-dalmatinski i Ljubo Grizelj, načelnik Općine Grude.

Na seminaru su predstavljene relevantne EU politike zaštite okoliša, zatim prikaz upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom, otpadom i rizicima za zaštitu podzemnih voda, relevantnim za Imotsko-Bekijsko polje. Drugi dan seminara je bilo govora o dosadašnjim aktivnostima izrade idejnog rješenja Bekijskog polja i potrebama na Imotsko-Bekijskom polju. Uz prezentaciju EU izvora financiranja i suvremenih metoda za identifikaciju i definiranje projekata pripremljena je lista mogućih projekata i partnera za njihovu provedbu. Radionica se završila sa prikazom primjera dobrih praksi i projekata različitih dionika za bolje upravljanje vodnim resursima.

Projekt “IM-BE Field” financira Europska unija u iznosu 689.165,81 EUR kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina. Projekt traje 24 mjeseca, a provode ga Županija Splitsko-dalmatinska i Općina Grude. Partneri na projektu su JU RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, i JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke- HERAG.

Priopćenje za javnost – IM – BE Field

{gallery}IM_BE_FIELDS_2014{/gallery}