grb11. sjednica Općinskog vijeća Grude održana je 5. veljače 2014. godine. Sjednici nisu bila nazočna 2 vijećnika (NS RZB i HSP BiH). Od 21 točke dnevnog reda treba izdvojit usvajanje novog Statuta Javnog poduzeća KOMUNALNO d.o.o. Grude i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. U JP Veterinarska stanica Grude Tomislav Boban je razriješen dužnosti direktora a Ivica Vlašić, dr. vet. med., je imenovan za vršitelja dužnosti direktora. Ornela Leko je imenovana za člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Grude nakon provedenog javnog natječaja.

 

Dana je suglasnost na imenovanje Marka Vukoje za ravnatelja JU VRILO Grude te na Odluku Upravnog vijeća Ustanove o sanaciji Gradske športske dvorane. Prijedlogom Načelnika o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta utvrđena je novčana pomoć u iznosu od 200,00 KM povodom rođenja prvog i drugog djeteta u obitelji odnosno 500,00 KM povodom rođenja trećeg i svakog slijedećeg djeteta u obitelji. Općinsko vijeće je stavilo izvan snage dosadašnju Odluku o namjeni dijela javne površine (za ugostiteljsku terasu) u KO Grude-grad te je poništilo Zaključak o usvajanju Inicijative Kluba vijećnika NS RZB od 11. siječnja 2011. godine.
Preostale točke dnevnog reda 11. sjednice Općinskog vijeća Grude odnosile su se na dodjele građevnog zemljišta fizičkim osobama u KO Ružići i KO Drinovci te JP „EP HZ-HB“ Mostar u KO SP Tihaljina.