pristojbeOpćinsko vijeće Grude na svojoj 10. sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donijelo je Odluku o općinskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi općine Grude s početkom primjene od 1. veljače 2014. godine. Ovom Odlukom uređuje se plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje kod općinskog tijela uprave i drugih pravnih osoba kojima su povjerena ovlaštenja da samostalno rješavaju u upravnim stvarima o određenim pravima i obvezama. Fizička ili pravna osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno osoba za koju se obavljaju radnje plaćaju po Tarifi propisano plaćanje pristojbe.

Prihod ostvaren naplatom općinskih pristojbi prihod je proračuna općine Grude. Pristojba se uplaćuje na propisani račun ako je iznos veći od 50 KM. Broj uplatnog računa dobit ćete u tijelu uprave koja izdaje spis. U opticaju će biti pristojbe u protuvrijednosti od 1 KM, 2 KM, 5 KM i 10 KM.

Za grafičko rješenje izabran je stilizirani grb općine Grude, a pristojbe će u svrhu dodatnog osiguranja od neovlaštenog umnožavanja sadržavati i hologramski dodatak. Prodaja će se vršiti na porti Općine Grude.   

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena pristojba naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu, na koji način i prema kojem tarifnom broju. Poništavanje općinskih pristojbi vrši ovlaštena osoba za prijem podnesaka štambiljem „PONIŠTENO“.

Tko je oslobođen plaćanja općinskih upravnih pristojbi i za koje spise i radnje se ne plaćaju, koliko iznose općinske pristojbe možete vidjeti na sljedećem linku („Službeni glasnik općine Grude br. 8/13“ stranica 26). Treba napomenuti da su tarife iste u svim općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.