Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-OPĆINSKO  VIJEĆE GRUDE-

Broj: 01-05-93/14

Grude, 29. siječnja 2014.

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za  srijedu 5.  veljače   2014. godine s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

                  D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Prijedlog Statuta JP „KOMUNALNO“ Grude,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu,
 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Veterinarske stanice Grude,
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Veterinarske stanice Grude,
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU „VRILO“ Grude,
 8.  Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Grude,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU „VRILO“ Grude,
 10. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima povodom rođenja djeteta,
 11. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o namjeni dijela površine u KO Grude-grad, broj: 01-23-1181/09 od 25. rujna 2009. godine,
 12. Prijedlog Zaključka o poništavanju Zaključka o usvajanju inicijative Kluba NS RZB, broj: 01-05-61/11 od 11. siječnja 2011. godine,
 13. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Josipu Žulju (Ivana) iz Ružića,
 14. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Anti Žulju (Blage) iz Ružića,
 15. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Bori Grbavac (Marka) iz Ružića,
 16. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Ivici Đulabiću (Marka) iz Gruda,
 17. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Goranu Jurišiću (Dragana) iz Ružića,
 18. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Vladimiru Žulju (Željka) iz Ružića,
 19. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Tomislavu Leventiću (Mire) iz Drinovaca,
 20. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Jerki Leventiću (Vlade) iz Drinovaca.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

                                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                                       Draženko Vranješ, v.r.