OPĆINA GRUDE

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, INSPEKCIJSKI NADZOR I CIVILNU ZAŠTITU

 

 

OBAVIJEST

                                                      O UPISU PROMJENA U REGISTRE

Sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/08) sve promjene podataka prijavljujete podnošenjem zahtjeva za upis promjene podataka i dostavljanjem dokumentacije vezane za nastalu promjenu.

1.    Svi upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava, svake godine u roku od 1. siječnja do 31. ožujka dostavljaju podatke Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine Grude o:

  • poljoprivrednim kulturama na poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnose na trenutno stanje, te planiranu sjetvu ili sadnju u tekućoj godini
  • trenutnom stanju, te promjeni vrste i brojnog stanja stoke
  • članovima poljoprivrednog gazdinstva
  • promjeni zemljišnog posjeda i osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta (katastarska veličine, katastarska kulture, vlasništva, zakupa i sl.)

2.    Poljoprivredna gospodarstva dužna su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijave:

  • promjenu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva
  • promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva
  • promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva

3.    Pored promjena koje trebaju izvršiti u Registru poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivredni proizvođači koji se bave biljnom proizvodnjom moraju podnijeti i prijavu proizvodnje Zavodu za poljoprivredu u Širokom Brijegu do 1.3.2014. godine.

4.    Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 660 934 i 660 910.