thumb potpisivanje ugovora za buconjiceU petak, 20. prosinca 2013. godine u općini Grude potpisan je Ugovor o financiranju i izgradnji cjevovoda za naselja: Buconjići, Bovani, Graovište I i Graovište II, visoke zone Grude s VS Grude 1. Općina Grude je sukladno odlukama svojih mjerodavnih tijela osigurala i zatvorila konstrukciju financiranja te provela postupak javnih nabavki za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju vodovoda. Izvođač radova je Eccon inžinjering d.o.o. iz Čapljine koji je dao najbolju ponudu.

Cijena radova za: LOT 1 – distributivna i priključna vodovodna mreža za naselja: Buconjići, Bovani, Graovište I i Graovište II, iznosi 105.281,53 KM,
LOT 2 – glavni distributivni cjevovod naselja  visoke zone Gruda sa VS Grude 1.,  iznosi  81.831,74 KM. U cijene je uračunat i PDV.
Početak izvođenja predmetnih radova je za 3 dana po potpisu ugovora, uvođenja u posao, te predaji tehničke dokumentacije s rokom izvršenja od 30 radnih dana za oba lota istovremeno. LOT 1 je ukupne dužine cca 4000 m a LOT 2 je ukupne dužine cca 1500 m.

 

potpisivanje ugovora za buconjice