Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-OPĆINSKO  VIJEĆE GRUDE-

Broj: 01-05-1736/13

Grude, 12.  prosinca 2013.

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 17. prosinca 2013. godine s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vjećnička pitanja,
 3. Prijedlog Rebalansa Proračuna općine Grude za 2013. godinu,
 4. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2014. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2014. godinu,
 6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2014. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o općinskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi općine Grude,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU „VRILO“ za nabavku osnovnog sredstva,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje Sporazuma o isplati potraživanja između općine Grude i Ministarstva gospodarstva ŽZH po sudskoj presudi Općinskog suda u Širokom Brijegu,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za istraživanje i popis  grobišta iz II.  svjetskog rata i poraća na području općine Grude
 11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Kreše Grubišića iz Drinovaca.

 

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

                                                                                                                                                 Predsjednik

                                                                                                                                          Draženko Vranješ, v.r.