marry and ljubo.jpg 1Voditeljica ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennessey , čije je sjedište u Sarajevu, jučer je, 14. studenoga 2013. godine, službeno posjetila općinu Grude.

Domaćin načelnik općine Grude Ljubo Grizelj i  voditeljica ureda Mary Ann Hennessey razgovarali su o ulozi i odgovornosti općine kao jedinice lokalne samouprave kao i o ulozi međunarodne zajednice u Bosni iHercegovini, naglasivši potrebu nastavka suradnje između općine Grude i ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini.

 

Nakon sastanka s načelnikom izaslanstvo ureda Vijeća Europe posjetilo je osnovnu školu Ruđera Boškovića u Grudama, kompaniju Violeta u Grudama, staru crkvu Svetoga Stjepana i Hrvatsku franjevačku arheološku zbirku Sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici.

Za kraj svoga posjeta gosti su obišli turističke destinacije u našoj općini Agroturizam Marića Gaj u Ružićima i Peć Mline.