2013-10-25 10 13 47 U listopadu i studenom ove godine u svim osnovnim školama na prostoru Županije Zapadnohercegovačke provodi se edukacijska kampanja „Sigurna škola“. U petak 25. listopada 2013. godine kampanja je nastavljena u Osnovnoj  školi fra Stjepana Vrljića u Sovićima i Osnovnoj školi Antuna Branka i Stanislava Šimića u Drinovcima.

 

 

„Sigurna škola“ provodi se u organizacije  Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u  suradnji s općinskim  službama civilne zaštite kao i osnovnim školama, vatrogasnim postrojbama i ostalim službama zaštite i spašavanja s područja Županije. 

Ova kampanja koja se sustavno odvija već mjesec dana u osnovnim školama širom Županije počela je simbolično u područnoj školi na Rujnu, u općini Široki Brijeg  koja broji samo dva učenika, i dalje se nastavila po svim ostalim područnim i centralnim osnovnim školama. Kampanja se sastoji od 20 minutnog predavanja učenicima o opasnostima s kojima se mogu susresti tokom boravka u kući, školi i prilikom putovanja u školu. Djeca su dobila i promotivni riziko letak na kojem su identificirani osnovni rizični objekti, nesreće i događaji s kojima se djeca mogu susresti i dati su savjeti kako da djeca postupe u takvim situacijama. Na kraju svakog predavanja u svim školama izvodi se vježba sigurne evakuacije učenika i pravilan način izvođenja evakuacije u slučaju neke nesreće.

Cilj kampanje je povećati svijest djece o postojanju opasnosti, i educirati ih pravilnom ponašanju u školi i kod kuće da bi znali na koji način će postupiti ako im se dogodi neki od rizičnih događaja.

Veliki završetak kampanje za općinu Grude planiran je u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u studenom.