Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-OPĆINSKO  VIJEĆE GRUDE-

Broj: 01-05-1535/13

Grude, 29.  listopada 2013.

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za ponedjeljak 4. studenoga  2013. godine s početkom u 9,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

                              D n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vjećnička pitanja,

3.      Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU „VRILO“ Grude,

4.      Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Grude,

5.      Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Grude,

6.      Prijedlog Operativnog programa zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta općine Grude u razdoblju 2013./2014. godine,

7.      Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 1148/3 u KO Ružići,

8.      Prijedlog Zaključka o dodjeli zemljišta JP „Elektroprivreda HZ-HB“ Mostar, DP Jug Pogon Grude,

 

 

                                             Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

                                                                                                                                           Predsjednik

 

                                                                                                                                 Draženko Vranješ, v.r.