grbBosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

Županija Zapadnohercegovačka

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE

Odbor za dodjelu javnih priznanja

 

Grude, 2.10.2013. godine

 

Na temelju članka 2. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja općine Grude broj: 01-05-1395/13 od 30. rujna 2013. godine Odbor za dodjelu javnih priznanja, upućuje

 

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Grude za 2013. godinu

 

 

Općina Grude dodjeljuje javna priznanja:

 

I. Počasni građanin općine Grude

Počasnim građaninom općine Grude mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku općine ili podizanju ugleda općine, sukladno kriterijima koje donosi Odbor.

 

II. Nagrada za životno djelo općine Grude

Nagrada za životno djelo općine Grude je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincu za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za općinu Grude.

 

III. Nagrada općine Grude

Nagrada općine Grude je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa, za konkretan uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos razvoju i ugledu općine, sukladno kriterijima koje donosi Odbor.

 

Prijedlog kandidata za dodjelu javnog priznanja općine Grude može podnijeti građanin, vijećnik Općinskog vijeća, Načelnik općine Grude, mjesna zajednica, ustanove, udruge građana i dr. pravne osobe.

 

Prijedlog kandidata se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku i mora sadržavati:

– podatke o predloženom kandidatu,

– životopis, odnosno osnovne podatke ako se radi o pravnoj osobi, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja,

– odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

 

Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja, podnositelj kandidature dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja prosuđuje kandidature i podnosi Općinskom vijeću prijedloge za dodjelu javnih priznanja.

Odluku o dodjeli javnih priznanja općine, donosi Općinsko vijeće.

Javna priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine, 18. studenoga.

Rok za podnošenje kandidatura je do 21. listopada 2013. godine.

 

Kandidature s obrazloženjem podnose se na adresu:

Općinsko vijeće općine Grude

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Ulica Fra Gabre Grubišića br. 4

88340 Grude