thumb 6U utorak, 3. rujna 2013. godine radove na uređenju izvorišta „Grudsko vrilo“ posjetili su Općinski načelnik Ljubo Grizelj i predsjednik Općinskog vijeća Draženko Vranješ.

Sanacija i rekonstrukcija vodozahvata „Grudsko vrilo“ se izvodi prema ranije urađenom i inoviranom projektu.

Glavni investitor projekta je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, a općina Grude je suinvestitor. Radove izvodi građevinsko poduzeće MIV d.o.o. Grude, a nadzor obavlja GRADSTIL d.o.o. Grude. Ukupna predračunska vrijednost investicije je oko 80.000,00 KM, a radovi su pri samom završetku.

Sanacija i rekonstrukcija podrazumijeva zaštitne mjere definirane elaboratom zaštite podzemnih voda izvorišta „Grudsko vrilo“, kao i neposrednog prostora oko vodozahvatnih objekata. Realiziranjem ovog inoviranog projekta zaštite podzemnih voda „Grudskog vrila“, pripomoći će se u očuvanju postojeće kakvoće podzemnih voda i osigurati uvjete za sprječavanje bilo kakvih zagađenja.

U užoj zaštitnoj zoni koja se uspostavlja na lokalitetima vrila, nalaze se vodozahvatni objekti kao i drugi objekti koji su funkcionalno vezani za vodozahvat i dalji transport vode. Zona neposredne zaštite, sukladno važećim propisima o zaštiti voda, je zona najvišeg režima zaštite te mora biti osigurana zaštitnom ogradom i u njoj se može dozvoliti pristup samo ovlaštenim osobama.

Rekonstrukcija i sanacija starih mlinica i ostalih starih građevina bit će predmet posebnog projekta koji bi se trebao realizirati u bliskoj budućnosti.

{gallery}grudskovrilo{/gallery}