Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

-Popisno povjerenstvo lokalne samouprave-

 

Broj: 02-05-1166/13

Grude, 30. srpnja 2013. godine

Na temelju članka 26. Zakona o Popisu pučanstva, kućanstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisno  povjerenstvo općine Grude  objavljuje

 

Javni poziv

za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje općine Grude

 

Ovim javnim pozivom Popisno povjerenstvo općine Grude poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, kućanstva i stanova 2013. godine na području općine Grude.

Zainteresirani  kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisnog  povjerenstva općine Grude, na adresi Fra Gabre Grubišića 4 (prostorije Vijećnice).

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati od 30. srpnja do 5. kolovoza 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisnog  povjerenstva.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.

 

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obveze u popisu: obuka popisivača;obilazak terena pred Popis i provjera usuglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu;organiziranjei praćenje rada popisivača;pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca;drugi poslovi po nalogu PPLS-a i državnog/entitetskog instruktora.

 

Uvjeti  koje kandidat za općinskog instruktora treba ispunjavati:

–     da je državljanin BiH;

–     da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetnaosoba);

–     da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;

–     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

–     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;

–     da bude raspoloživ preko dana, uvečer i vikendom za posao;

–     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada  

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biti će objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog povjerenstva, na adresi Fra Gabre Grubišića 4 (prostorije Vijećnice) i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u razdoblju od 25. do 30. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine Grude podnesu kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u razboblju od 06. do 10. rujna i nakon odslušane instruktaže (obvezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

 

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisnog povjerenstva. Popisivači moraju u dva tjedna popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, kućanstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. listopada 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do navečer, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema poslovnih/školskih obveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

 

Uvjeti koje kandidat za popisivača treba  ispunjavati:

–     da je državljanin BiH;

–     da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetna osoba);

–     da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

–     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

–     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

–     da ima čitak rukopis

–     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao

–     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biti će objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog  povjerenstva, ulica Fra Gabre Grubišića 4 (Vijećnice)i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obvezni su da u razdoblju od 25. do 28. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine podnesu kopije slijedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : Osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član  obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u razdoblju od 16. do 20. rujna i nakon odslušane instruktaže (obvezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti osobnu  osobnu iskaznicu i kemijsku olovku radi popunjavanja  Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a točan iznos će ovisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulirano Procedurama za plaćanje sudionika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.

 

                 Predsjednik

Popisnog povjerenstva općine Grude

                 Josip Tomić