U srijedu 17. srpnja 2013. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Grude.

Dnevni red od 14. točaka je jednoglasno usvojen. 

U drugoj točki dnevnog reda vijećničkim  pitanjima Načelnik je između ostalog izvijestio vijećnike o značajnom projektu u kojeg je općina Grude ušla, a radi se o projektu Održivog upravljanja vodama Imotsko-Bekijskog polja, koji se financira sredstvima Europske unije.

 

 

 

 

U trećoj točki dnevnog reda usvojeno je izvješće o radu Općinskog načelnika za 2012.godinu i razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, s 21. glasom za i 3 suzdržana.

U četvrtoj točki je razriješen  stari Odbor za dodjelu javnih priznanja, dok je u petoj točki godina je imenovan novi Odbor za dodjelu javnih priznanja općine Grude od 11. članova.

U šestoj točki Općinski načelnik je dobio suglasnost za provedbu javnog natječaja za odabir strateškog partnera za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Grude.

U sedmoj i osmoj točki donesene su odluke o visini naknada u reguliranim tijelima općine Grude, kao i u Odboru za reviziju JP Komunalno Grude.

U devetoj točki za novog Općinskog pravobranitelja na mandat od 6. godina izabran je Ante Kolobarić, šef odjela za inspekcijske poslove općine Grude i bivši predsjednika Suda za prekršaje općine Grude.

U desetoj točki Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o provedbi regulacijskog plan Gospodarske zone Pogana Vlaka – Poljanice.

U 11. točki dnevnog reda vijećnici su raspravljali o Nacrtu prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke. Nacrt je izložio i obrazlagao ministar Prostornog uređenje, graditeljstva  i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Ivan Topić. Nakon izlaganja i odgovaranja na pitanja vijećnika, Općinsko vijeće je dalo pozitivno mišljenje na Nacrt prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke.

Ostale točke imovinsko – pravne tematike usvojene su jednoglasno čime je okončana 7. sjednica Općinskog vijeća.