U prostorijama općine Grude u petak 12. srpnja Općinski načelnik Ljubo Grizelj potpisao je ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz IPA Prekograničnog programa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine za projekat Imotsko-Bekijsko polje – održiva upotreba vodnih resursa Imotskog –Bekijskog polja. Ukupna vrijednost projekta je 689.165,81 EUR, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Partner općine Grude naprojektu je  JU Razvojna agencija ŽZH- HERAG, dok su suradnici na projektu  Ministarstvo gospodarstva ŽZH, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar. 

U projektu kao partneri iz Republike Hrvatske sudjeluju Splitsko dalmatinska Županija i Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Ukupan proračun kojim raspolažu koji općina Grude iznosi 327.373,75 EUR. Iznos bespovratnih sredstva koja će se dobiti od EU iznosi 277.907,58 EUR, preostali iznos od 49.466,17 EUR (15,11%) sufinanciraju općina Grude i partner na projektu  HERAG..

Pored Općinskog načelnika Ljube Grizelja i predsjednika Općinskog vijeća Draženka Vranješa sa suradnicima,  na svečanom potpisivanju ugovora su prisustvovali i  Splitsko dalmatinski dožupan Ante Šošić, voditelj agencije HERAG Ivan Jelčić, Imotski gradonačelnik Ante Đuzel i brojni drugi.

Neki od očekivanih ciljeva  projekta su: trajna prekogranična koordinacijska suradnja za održivo upravljanje vodnim resursima za Imotsko-Bekijsko polje; podizanje svijesti o mogućnostima za financiranje iz Strukturnih fondova Europske unije; izrada idejnog rješenje za sustav navodnjavanja i odvodnje na području Imotsko-Bekijsko polja; izrada studija utjecaja okoliš i smanjenje onečišćenih područja na Imotsko-Bekijskom polju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipa2