hvoURED NAČELNIKA OPĆINE GRUDE

Grude, 11. srpnja 2013. godine

-SVIM MEDIJIMA –

U cilju cjelovitog i istinitog informiranja braniteljske populacije i stanovništva općine Grude a potaknuti stalnim prijetnjama obustave isplate osobnih i obiteljskih invalidnina od strane Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i ministra Zukana Heleza u nastavku dajemo tekst dopisa od 28. lipnja 2013. godine kojeg smo uputili n/r Vlada Federacije BiH, predsjednika Vlade Nermina Nikšića, ministra Ante Krajine i ministra Zukana Heleza:

„Sukladno Vašem dopisu broj: 01-02-797/13 od 12. 06. 2013. godine kojim tražite otklanjanje administrativnih i drugih zapreka u provođenju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, a sve u cilju rješavanja nesporazuma i pronalaženja najboljih rješenja vezano za reviziju korisnika invalidnina, izvještavamo Vas da općina Grude ni u jednom trenutku nije opstruirala rad revizorskog tima broj 12 nego je, suprotno tomu, bila istom apsolutno na usluzi. Dokaz tome su i zapisnici revizionog tima nakon obavljene revizije koji su Vama od strane istih dostavljani. Konstatacija da općina Grude odbija dostavu predmeta osobne i obiteljske invalidnine nije u cijelosti točna iz razloga što smo na traženje Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata dostavili oko 150 predmeta radi obavljanja druge faze revizije smatrajući istu pravednom i zakonitom. Predmeti obiteljskih invalidnina nisu ni traženi jer za njih nije obavljena ni prva faza revizije. Općina Grude smatra ovakvu reviziju selektivnom i nezakonitom što je vidljivo i iz Presuda Ustavnog suda FBiH broj: U-7/12 od 20.11.2012. godine i U-11/12 od 07.11.2012. godine.

Skupština Županije Zapadnohercegovačke je na svojoj sjednici održanoj 19.06.2013. godine također donijela Odluku o zaštiti zakonito stečenih braniteljskih prava u kojoj se podržava rad svih timova za kontrolu koji su formirani sukladno pozitivnim propisima te daje puna potpora hrvatskim braniteljima bivšim pripadnicima HVO-a u Bosni i Hercegovini u njihovoj borbi za istinsku stvarnu jednakopravnost s bivšim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine.

Zbog svega navedenog smatramo da mjera obustave isplate osobnih i obiteljskih invalidnina za općinu Grude neće doprinijeti rješenju nastale situacije. Kao Općinski načelnik pozivam sve zainteresirane strane na dogovor i zajedničku suradnju te još jednom ponavljam svekoliku spremnost na suradnju i rješavanje navedene situacije.“

Sa žaljenjem konstatiramo da na navedeni dopis nismo dobili pisani odgovor nego su Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i ministar Zukan Helez nastavili komunikaciju putem medija izbjegavajući na takav način svoju obvezu obmanjujući javnost i smišljeno prebacivanjem vlastite odgovornosti na one koji za to nisu odgovorni što smatramo neprihvatljivim kad je u pitanju rješenje ove složene problematike.

 

Načelnik

Ljubo Grizelj