Svako nesavjesno loženje (paljenje) vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti 150 m od šume, u blizini elektro vodova i stupova, dalekovoda, stambenih naselja naročito noću i za vrijeme vjetra, nije dopušteno i može dovesti do nesagledivih posljedica po ljude i materijalna dobra.

S tim u svezi apeliramo na svijest svih građana, pravnih osoba i drugih subjekata na provođenje odgovarajućih mjera i aktivnost zaštite od požara, kako na otvorenom prostoru tako i u građevinama.
Zato pozivamo nadležne inspekcije za zaštitu od požara i vatrogastva da vrše poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara, te da se protiv pravnih ili fizičkih osoba koje su izazvale požar pokrenu kaznene mjere u skladu s važećim zakonskim odredbama.

Na kraju molimo sve građane, da sve eventualne opasnosti za izbijanje požara, kao i podatke o nastalom požaru odmah dojavite Vatrogasnoj postrojbi Grude na broj 123.

                                                                                                  SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, INSPEKCIJSKI NADZOR

                                                                                                                                 I  CIVILNU ZAŠTITA