dokumentiGrađanima Federacije Bosne i Hercegovine od prije nekoliko dana su dostupni izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i uvjerenja o državljanstvu, bez roka važenja. Izdavanje novih dokumenata u općinama je započelo, nakon čega izvodi iz matičnih knjiga ili uvjerenja izdana na bilo kojem drugačijem obrascu neće biti prihvaćeni u pravnom prometu Federacije BiH. Obrasci na kojima se izdaju novi izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu su višestruko zaštićeni od mogućnosti bilo kakvih neovlaštenih intervencija u sadržaj istih, kako kemijskim i drugim specifičnostima samog papira i pozicioniranim hologramom, tako i posebnom tehnikom tiska samih obrazaca.

Također, na svim obrascima je eksplicitno navedeno da isti nemaju rok važenja, ali i konstatacija da odgovornost za upotrebu izvoda snosi osoba koja taj izvod stavlja u pravni promet.

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu su, sukladno odredbama Ustava FBiH, građanima dostupni na tri ravnopravna jezika i dva ravnopravna pisma u FBiH, i apsolutna je obaveza općina i grada da poštuju zahtjeve građana u kontekstu izbora jezika odnosno pisma na kojem žele da im izvod ili uvjerenje bude izdano.